<kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

       <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

           <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

               <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                   <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                       <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                           <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                               <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                   <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                       <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                           <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                               <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                   <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                       <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                           <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                               <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                                   <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                                       <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                                           <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                                               <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                                                   <kbd id='4zBuw15yI'></kbd><address id='4zBuw15yI'><style id='4zBuw15yI'></style></address><button id='4zBuw15yI'></button>

                                                                                     博彩全讯网:同兴达股东钟小平质押400万股 其所持有48.74%被质押

                                                                                     2019-01-31 23:00 马龙县文章资讯站

                                                                                       2月1日,深圳同兴达科技股份有限公司(证券代码:002845)股东钟小平向华泰证券质押股份400万股,用于补充担保质押。

                                                                                      本次质押股份400万股,占其所持公司股份的7.81%。质押期限为2019年1月29日至2021年12月1日。

                                                                                      截至本公告日,钟小平持有公司股份数为5119.2万股,占公司总股本的25.24%,所持有公司股份累积被质押2495万股,占其所持有公司股份的48.74%,占公司总股本的12.3%。其配偶刘秋香持有公司股份数为907.2万股,占公司总股本的4.47%,已全部质押。钟小平及配偶刘秋香为公司实际控制人,两人持有的公司股份累计质押数量为3402.2万股,占公司总股本的16.78%。

                                                                                      钟小平资信情况良好,具备相应的偿还能力,本次股票质押为对公司2017年股权激励计划激励对象的补充担保质押。不涉及新增融资安排,钟小平质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股东的质押情况及质押风险,及时履行信息披露义务。

                                                                                      据挖贝网资料显示,同兴达主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组、触显一体化模组和摄像头模组,产品应用于手机、平板电脑、数码、相机、仪器仪表、车载等领域。